ENSO Elektrik ihtiyaç duyulan sistemi analiz eder...

Hidro Elektrik Santralinin projelendirilmesi, finansal analizi ,malzeme tedariği, sistemin devreye alınması, sistem takibi ve çıktılarının analizi ve tamir bakım faaliyetlerini içeren geniş bir yelpazede çözüm üretir. Sistemin projelendirilmesi: İhtiyaç analizi, mevcut şebeke entegrasyon kabiliyeti analizi, saha etüdü. İklim, coğrafi konum, analizi ve bu analizler neticesinde dinamik simülasyonların hazırlanması. Sistem net ihtiyaçlarının dökümante edilmesi

ENSO Elektrik Ailesi olarak...

Uzman olduğumuz sektörlerin başında enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekeleri ve yenilenebilir enerji sektörleri gelmektedir. Bununla birlikte özellikle savunma sanayine yönelik mobil enerji üretim ve depolama konusunda da geliştirdiği ürünler konusunda dünyada hatırı sayılır bir müşteri ağına sahiptir.

Elektrik Dağıtım ve ENH çözümleri değerlendirilmesi ve uygulanması işleri kapsamında;

Üretim
Tedarik
Keşif
Projelendirme
Finansman
Yasal Başvuru ve Takip Danışmanlığı
Uygulama
İş Sonrası Teknik ve Bakım Anlaşması
Projelendirme
Finansman
Yasal Başvuru ve Takip Danışmanlığı
Uygulama

Siz hayal edin biz üretelim