Rüzgar Enerji Santrali

Enso Elektrik Rüzgar Enerji Sektöründe yurt içi ve yurt dışı piyasada kalite, güncel teknoloji, çevreye duyarlılığı, temiz gelecek gibi ilkelerine bağlı kalarak Mühendislik çözümleri üretmeye devam ediyor.

ENSO Elektrik ihtiyaç duyulan sistemi analiz eder...

Solar bir sistemin projelendirilmesi, finansal analizi ,malzeme tedariği, sistemin devreye alınması, sistem takibi ve çıktılarının analizi ve tamir bakım faaliyetlerini içeren geniş bir yelpazede çözüm üretir. Sistemin projelendirilmesi: İhtiyaç analizi, mevcut şebeke-PV entegrasyon kabiliyeti analizi, saha etüdü. İklim, coğrafi konum, güneşlenme analizi ve bu analizler neticesinde dinamik simülasyonların hazırlanması. Sistem net ihtiyaçlarının dökümante edilmesi.

ENSO Elektrik Ailesi olarak...

Uzman olduğumuz sektörlerin başında enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekeleri ve yenilenebilir enerji sektörleri gelmektedir. Bununla birlikte özellikle savunma sanayine yönelik mobil enerji üretim ve depolama konusunda da geliştirdiği ürünler konusunda dünyada hatırı sayılır bir müşteri ağına sahiptir.

Güneş enerji santrallerinin değerlendirilmesi ve uygulanması işleri kapsamında;

 • Üretim

 • Tedarik

 • Keşif

 • Projelendirme

 • Finansman

 • Yasal Başvuru ve Takip Danışmanlığı

 • Uygulama

 • İş Sonrası Teknik Hizmet ve Bakım Anlaşması

 • Projelendirme

 • Finansman

 • Yasal Başvuru ve Takip Danışmanlığı

 • Uygulama